• +48 796 125 333
  • biuro@advisorlex.pl

Poszukujesz obsługi legalizacji pobytu?

 

Zapewniamy kompleksową pomoc przy sporządzeniu następujących dokumentów:

  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i pobytu;
  • Zezwolenie na pracę – wydawane przez wojewodę:

5 typów zezwoleń na pracę:

A – gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy,

B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie, działa jako komplementariusz albo prokurent,

C,D,E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski;

 

Oświadczenie – rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach