• +48 796 125 333
  • biuro@advisorlex.pl

Sp. z o.o.

Nie jest tajemnicą, że najtrudniej jest uzyskać przez cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy na działalność gospodarczą. Wielu cudzoziemców decyduje się utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie sp. z o.o. Jest to niewątpliwie najprostsza i najbardziej efektywna forma prowadzenia działalności gospodarczej.
Najłatwiej założyć spółkę z o.o. przez internet w tak zwanym trybie S24. Jeszcze jakiś czas temu było to niemożliwe, ponieważ system teleinformatyczny wymagał podania numeru PESEL, którego cudzoziemiec może nie posiadać. Ograniczenie to zostało jednak 2018 roku usunięte, a metoda ta jest teraz dostępna również dla obcokrajowców. Jest to mniejszy wydatek niż tradycyjny sposób zawiązania umowy przy pomocy notariusza, a sam proces trwa krócej.
Jeśli jesteście zainteresowani założeniem wspomnianej spółki napiszcie do nas.

Udostępnij!