• +48 796 125 333
  • biuro@advisorlex.pl

Nasza firma specjalizuje się  w sprawach cudzoziemców. W naszym obszarze działalności zajmujemy się przede wszystkim sprawami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wiedzę i doświadczenie w prawie cudzoziemców zdobyte w trakcie pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, chcemy przedłożyć na rynek prywatny.

Nasz zespół w imieniu Klientów przeprowadza wszystkie niezbędne czynności, aby zalegalizować pobyt czasowy cudzoziemca. Z naszej strony Cudzoziemiec czy pracodawca, może liczyć na pomoc w  przygotowaniu wniosku oraz skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Pomagamy również w sprawach które już się toczą przed właściwym miejscowo Wojewodą.