• +48 796 125 333
  • biuro@advisorlex.pl
CELPOBYTU POLSKA

Czy ważny jest cel pobytu czasowego ?

CUDZOZIEMCU przyjeżdżając do Polski, zapewne zadałeś sobie pytanie czy aby studiować czy też podjąć pracę potrzebujesz jakiegokolwiek zezwolenia.

Może posiadasz wizę turystyczną i chcesz podjąć pracę….bo w sumie skoro nadarzyła się okazja to dlaczego nie…

Niestety ale pewna naiwność czy nieznajomość prawa, a często i oszustwo mogą się skończyć następująco.

Zgodnie z obowiązująca ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tzw. deportacja, wydaje się cudzoziemcowi, gdy cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę. Deklaracja celu pobytu jest odzwierciedlona na wizie lub w podstawie prawnej wydanej decyzji.

Przedmiotową decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydaje się cudzoziemcowi, gdy wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o  powierzeniu mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy.

Jeśli zatem, planujesz pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polski powyżej 3 miesięcy to pamiętaj, żeby cel pobytu zgadzał się z celem deklarowanym na wizie czy w podstawie prawnej wydanej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

 

 

Udostępnij!